HOTLINE: 0908 - 602 - 601. or 0903.71.84.82
(T2-T6: 8h30-21h; T7: 8h30-17h)

Tin tức mới nhất trong ngày

  Lợi ích của Hào với ...
  Học nấu ăn cùng hàu ...
  Học nấu ăn cùng hàu ...
Thịt hào được tách ra từ ...
Thịt hào được tách ra từ ...
Thịt hào được tách ra từ ...

Các món ăn từ hào

Thịt hào được tách ra từ các con hào sữa nhỏ. Được tách vỏ và đóng gói tươi theo quy trình : Cấp đông nhanh, bảo quản lạnh. Trắng sữa béo và ngọt. Để dễ dàng cho khách hàng khi mua Hào và chế biến không phải đập và cạy. Khi khách đặt hàng sẽ đập, tách và đóng gói.Thịt hào được tách ra từ các con ...
Thịt hào được tách ra từ các con hào sữa nhỏ. Được tách vỏ và đóng gói tươi theo quy trình : Cấp đông nhanh, bảo quản lạnh. Trắng sữa béo và ngọt. Để dễ dàng cho khách hàng khi mua Hào và chế biến không phải đập và cạy. Khi khách đặt hàng sẽ đập, tách và đóng gói.Thịt hào được tách ra từ các con ...
Thịt hào được tách ra từ các con hào sữa nhỏ. Được tách vỏ và đóng gói tươi theo quy trình : Cấp đông nhanh, bảo quản lạnh. Trắng sữa béo và ngọt. Để dễ dàng cho khách hàng khi mua Hào và chế biến không phải đập và cạy. Khi khách đặt hàng sẽ đập, tách và đóng gói. Thịt hào được tách ra từ các con ...

Giấy chứng nhận chất lượng

 

Khách hàng của Hào Lương